ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดสำหรับการแลกรางวัลได้หรือไม่?