ทำไมรางวัล PayPal ที่ฉันแลกจึงถูกหักค่าธรรมเนียม และไม่ได้รับรางวัลมูลค่าเต็มจำนวนที่ระบุได้ระบุไว้?